BYL TO DOBRÝ ROK...

Z historie školy 

S velkými potížemi začínal nový školní rok 1945 - 1946 v dlouhoveské národní škole. Ze Sušice a z dalších míst se narychlo svážely nejdůležitější učební pomůcky. Učilo se napřed v Ranklově hostinci, od prosince se užíval i sál zrušeného hostince U Beeru (budova pod dnešní školou). Začala také výuka v mateřské škole.
Od 27. listopadu 1946 se konečně mohly děti začít učit v uvolněné školní budově. Na úklidu se podíleli rodiče, učitelé i děti. Nemalá částka se musela vynaložit na opravy. Škola měla od jara roku 1947 čtyři třídy. Přišli noví žáci, tentokráte hlavně z rodin reemigrantů Volyňských Čechů.

/Dále čtěte na stránce Z historie/