20. 6.- program šermířů k výročí Karla IV. se moc líbil

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

14. 6. dopravní výchova s PČR

Za pár dní zazní zvonec...

Už je to jen pár dní, co zazvoní v kině „zvonec“ a školního roku bude konec. My ze školky velké škole předáme sedm šikovných předškoláků, kteří se moc těší a jsou dle našeho názoru výborně připraveni na své nové povinnosti. Rok to byl barevný a přepestrý. Největším objevem a událostí, která se hodně do našich srdcí zapsala, je Kouzelný lesík. Vypůjčená zpustlá zahrada se nám stala lesní školkou, místem úkrytu před deštěm i palčivým sluncem. Lesík jsme si postupně zvelebovali, uklízeli, osázeli a oseli, ozdobili, obydleli… Mnoho dalších sloves by se dalo použít. Hodně napoví fotogalerie.

A co nás ještě bavilo a určitě zopakujeme? Plavání, Indiáni a výlet do Westparku, veškeré tvoření s maminkami, sportovní dopoledne ke Dni dětí, Týden čtení, lezení na lanech v Offparku, den s Policií, vítání jara, karneval ve školce, různé pečení a vyrábění (hlavně keramika…).

Nesmíme zapomenout na celoroční péči p.uč. Kováříkové, která pečovala o logopedickou nápravu mnoha dětí a každý čtvrtek vedla úžasným a hravým způsobem angličtinu. Po velkou část roku hrálo osm dětí na zobcovou flétnu s p.uč. Faltusovou.

Letos odešla na rodičovskou dovolenou p.uč. Eva Kodalíková a plně ji nahradila a zase jiným způsobem školku obohatila p.uč. Eva Bártová. Od srpna 2016 na toto místo nastoupí p.uč. Liběna Svobodová ze Sušice, která prošla výběrovým řízením na místo učitelky a přinese zase své vlastní know how.

Hlavně, že je ve školce hezky a mateřsky!

Krásné prázdniny. Všem patří veliký dík!!  

Čtenářská soutěž

1 | 2 | 3 >>

Tablo předškoláků, které se nachází ve vitríně u Konzumu v Dlouhé Vsi.